Wymagania systemowe dla systemu eCorpoNet:

Windows

RAM: 128 MB Miejsce na dysku: 124 MB dla JRE
2 MB dla funkcji Java Update
Procesor: Minimum procesor Pentium 2 266 MHz
Uwaga:
Ponieważ firma Microsoft z dniem 8 kwietnia 2014 r. zaprzestała obsługi systemu operacyjnego Windows XP, system ten przestał być oficjalnie obsługiwaną platformą.
Użytkownicy mogą na własne ryzyko nadal używać aktualizacji Java 7 w systemie Windows XP, lecz asysta techniczna będzie świadczona wyłącznie użytkownikom systemu Microsoft Windows Vista lub nowszego.
Szczegółowe informacje są zawarte w dokumencie Third Party Vendor-Specific Support Terms on Oracle Software Technical Support Policies (pdf)

Mac OS X

Linux

Rekomendowany sposób korzystania z systemu eBSR-BIZNES to osobna aplikacja pobrana na dysk

Przeglądarki:

Uwaga:
Ponieważ firma Google z dniem 1 września 2015 r. zaprzestała obsługi wtyczki java w przeglądarce Chrome, przeglądarka ta przestała być oficjalnie obsługiwana przez oprogramowanie eCorpoNet.